Behandelaanbod

Psychotherapie
Voor ouder(s) of hulpverleners die diagnostiek of behandeling zoeken voor kinderen van 0-6 jaar en de ouder(s).

Infant Mental Health
Het ontwikkelen van een Infant Mental Health aanbod binnen uw instelling of in opdracht verrichten van psychotherapeutische werkzaamheden.

Scholing en intervisie
Voor professionals in het veld van de 0-6 jarigen zorg wordt scholing en begeleide intervisie geboden.