Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent met uw behandeling, bespreekt u dat met mij, zodat we samen een oplossing kunnen bedenken.

Wanneer dat niet tot verbetering leidt en een klacht blijft houden over uw therapie, dan kunt u het klachtenformulier downloaden en contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten LVVP@klachtencompany.nl

Voor de klachtenregeling en het klachtenformulier klik hier.