NulTotZes psychotherapie

NultotZes Psychotherapie is de psychotherapeutische praktijk voor het Jonge kind en de ouder(s) van mw. H.M.Jonker (Hetty), gevestigd in Wijchen.  U kunt u aanmelden met zorgen over de ontwikkeling van uw kind of als u zorgen hebt over de relatie met uw kind.

Behandeling vindt meestal plaats in de vorm van ouder-kind spelsessies afgewisseld met gesprekken met de ouders. Bij oudere kinderen vanaf vier jaar is ook individuele speltherapie mogelijk.

Behandelingen vinden plaats op maandag om de week en op woensdag. 

Behandelingen worden vergoed in het kader van de Jeugdwet.

NultotZes Psychotherapie heeft in 2017 een contract met de regio Nijmegen, waaronder ook Wijchen, Beuningen en andere omliggende gemeentes. Voor 2018 zijn contracten met meerdere regio's in voorbereiding. 

 

Behandelmogelijkheden
Aanmelden  
Afspraak afzeggen
Hoe verloopt een psychotherapie  
Hoe lang kan therapie duren 
Jongere cliënten 
Geheimhouding van uw gegevens 
Uw dossier 
De therapie beëindigen
Tarieven 
Klachtenregeling